T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Toepassingen - Recruitment

Een managementsimulatie in uw wervingstraject

Wilt u

  • uw organisatie attractief profileren op de arbeidsmarkt?
  • kandidaten observeren op hun natuurlijk gedrag terwijl zij onder druk moeten presteren?
  • nieuwe werknemers op een interactieve manier laten kennismaken met uw organisatie?

Dan past een managementsimulatie bij in uw wervingsstrategie. Door kandidaten deel te laten nemen aan een managementsimulatie ondergaan zij een reële bedrijfssituatie. De opzet van de managementsimulatie is zodanig dat de deelnemers zich in teamverband zullen gaan meten met andere teams en zich zullen identificeren met de aangeboden case. Daardoor zullen zij zich volledig inzetten en zich er niet bewust van zijn dat zij geobserveerd worden.
Voor u biedt dit diverse voordelen: weet een kandidaat de weg te vinden in een zee aan informatie? Hoe presteert hij of zij onder druk? Daarnaast zult u kunnen observeren of een kandidaat om kan gaan met veranderingen en hoe de sociale vaardigheden zijn ontwikkeld.

Toegevoegde waarde voor de deelnemende kandidaten:

  • Een interactieve kennismaking met de potentiële werkgever.
  • Ontdekking en ontwikkeling van hun talenten op het gebied van bedrijfsvoering en samenwerking binnen een team.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever:

  • Aantrekkelijke profilering richting de arbeidsmarkt.
  • Inzicht krijgen in hoe kandidaten zich werkelijk in een arbeidssituatie gedragen.

Ter illustratie: een praktijkcase

Een toonaangevend accountants- en adviesbureau wilde zich voor hun overheidsdiensten profileren richting laatstejaars studenten. Het doel was tweeledig: enerzijds wenste men namens de organisatie in contact te komen met een grote groep van ongeveer 250 studenten en deze ook echt leren kennen. Anderzijds wilde men de dynamiek van lokale overheden inzichtelijk maken. Om dit allemaal mogelijk te maken is een traject vormgegeven op basis van de Gemeentesimulatie van MCC waarin een grote rol was weggelegd voor de recruiters van de opdrachtgever.

Tijdens de deelname aan het traject verbleven de studenten gedurende 2 ½ dag intern om zo te komen tot een optimale identificatie met hun rol. In de Gemeentesimulatie vormt elk team het college van burgemeester en wethouders van een fictieve gemeente. Aan het begin van hun beleidstermijn stelt elk college hun programma naar de burgers op, bestaande uit diverse beleidsdoelstellingen. Tijdens hun termijn van vier perioden, dienen zij deze doelstellingen zo dicht mogelijk te benaderen of beter nog, te behalen. Hiertoe staat hen een uitgebreid instrumentarium ter beschikking waaruit zij kunnen putten. Iedere actie die ze plegen, heeft een bepaalde maatschappelijke opbrengst, maar kost ook geld en dient dus gebudgetteerd te worden. Tijdens de spelperioden observeerden de recruiters nauwgezet de verrichting van de deelnemers zodat zij zich een goed beeld konden vormen hoe de kandidaten in teamverband werkten, of zij beargumenteerde keuzen maakten, enzovoort. Daarnaast werden er diverse informele activiteiten georganiseerd waarbij ook voldoende tijd was voor sociale contacten.

Uiteindelijk mocht het team dat het best gepresteerd had op studiereis naar een buitenlandse vestiging onder begeleiding van enkele recruiters, zodat de kennismaking nog verder kon worden verdiept. Maar nog belangrijker is dat door het organiseren van dit evenement onder studenten uit het hele land de aandacht is gewekt voor de overheidssector - en de opdrachtgever in het bijzonder - op een leuke, actieve, maar ook leerzame manier.

Toepassingen