T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Toepassingen - Opleiding

Een simulatieprogramma als schakel tussen theorie en praktijk

Wilt u

  • de praktijkrelevantie van uw opleidingen vergroten?
  • de vaardigheden en kennis die zijn opgedaan tijdens de opleiding integreren in een actieve en zinvolle afsluiting?
  • zich onderscheiden in de markt?

Dan zijn simulatieprogramma’s iets voor uw opleidingtrajecten. De simulatieprogramma’s van MCC vormen een onmisbare schakel tussen theorie en praktijk. Ze zijn uitermate geschikt voor het praktisch toepassen van de aangeleerde theorieën en begrippen. Daarnaast zijn simulaties een onderscheidende en leuke manier van leren. MCC beschikt over een uitgebreide portfolio van simulaties waarmee de simulatieprogramma’s op maat gemaakt kunnen worden. Samen met u kunnen we bezien hoe een simulatieprogramma het beste binnen een opleidingstraject kan worden ingebed. Desgewenst kunnen wij ook snel en effectief een managementsimulatie bouwen, die speciaal wordt toegesneden op uw opleidingstraject.

Toegevoegde waarde voor de deelnemers:

  • Het simulatieprogramma vormt een onmisbare schakel tussen de theorie en de praktijk: nieuwe kennis en vaardigheiden kunnen worden uitgeprobeerd in een veilige, risicoloze omgeving.
  • De simulatie vormt een krachtig leerplatform, doordat het deelnemers een gemeenschappelijk kader biedt op basis waarvan zij ervaringen uitwisselen en zo van elkaar gaan leren.

Ter illustratie: een Praktijkcase

Een gerenommeerd opleidingsinstituut zocht een onderscheidend middel om de cursus "Financieel management voor niet-financiële managers" praktisch af te sluiten. Tijdens de zes-daagse cursus kwamen de meest gehanteerde financiële basisbegrippen aan de orde. MCC kreeg de opdracht een afsluitende praktijkdag te ontwikkelen waarin de cursisten de opgedane financiële kennis konden toetsen.

Tijdens de praktijkdag kregen deelnemers in teamverband de leiding over een fictieve onderneming. Om dit succesvol te kunnen doen was het zaak de opgedane kennis integratief te gebruiken. Al het geleerde kwam terug in de simulatie en via enkele vaardigheidsmodules werd de nadruk nog sterker gelegd op de toepasssing in de praktijk. Zo werd de dag afgesloten met het schrijven van een jaarrekening voor de fictieve onderneming waarna elk team moest optreden als accountant voor een ander team. Oftwel: zelf advies geven en advies van elkaar krijgen. Een mooie gelegenheid om te oefenen voordat de deelnemer daadwerkelijk de eigen jaarrekening moet gaan indienen.

Toepassingen