T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Toepassingen - Human Resources & Development

Een managementsimulatie als onderdeel van een MD-traject

Wilt u

  • enthousiaste medewerkers, die in een team werken en oog hebben voor de organisatie als geheel?
  • het ondernemerschap van uw werknemers vergroten?
  • veelbelovende medewerkers de juiste aandacht geven, zodat ze zich committeren aan uw organisatie?
  • in uw MD-traject middelen inzetten die écht wat teweeg brengen?

Dan is een simulatieprogramma iets voor uw MD-traject. MCC heeft een uitgebreid portfolio van managementsimulaties, waarmee simulatieprogramma’s op maat kunnen worden vormgegeven. De simulaties bieden de deelnemers helder inzicht in verschillende bedrijfsprocessen en motiveren hen om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen. Het menselijk kapitaal - en daarmee de waarde van de organisatie - stijgt bij elke nieuwe leerervaring.

Toegevoegde waarde voor de deelnemende kandidaten:

  • de deelnemers vergroten hun ondernemerschap en hun inzicht in integrale bedrijfsvoering. Tijdens de simulatie ervaart men hoe beslissingen op specifieke deelgebieden een grote impact kunnen hebben op het resultaat van een onderneming. De deelnemers zien integraal de gevolgen van ieders handelen. Hierdoor krijgen ze begrip voor elkaars kennisgebieden.
  • werknemers van verschillende vestigingen hebben niet veel contact met elkaar. In een managementsimulatie worden mensen uit verschillende afdelingen samengebracht. Hierdoor wordt het interne netwerk vergroot en wordt kennisdeling gestimuleerd.
  • tijdens een managementsimulatie dienen de deelnemers onder tijdsdruk samen te werken. De deelnemers leren dat samenwerken het resultaat positief kan beïnvloeden. Er ontstaat een hecht teamgevoel tussen de teamleden, wat in hun dagelijkse werk zeker voordelen zal opleveren.

Ter illustratie: Praktijkcases

Case 1
Een internationaal opererend productiebedrijf met vestigingen in Nederland, Groot Brittannië, België en Frankrijk zet al vele jaren als onderdeel van hun MD-traject een simulatieprogramma in. Het programma bestaat uit een complexe algemene managementsimulatie die via internet wordt gespeeld, gecombineerd met live bijeenkomsten voor onder meer workshops en evaluaties. De twee voornaamste doelstellingen om voor deze werkvorm te kiezen zijn:
Geografisch gescheiden collega’s kunnen samen een traject doorlopen. Men maakt kennis met elkaar. Men speelt met en tegen elkaar, werkt samen en zo wordt begrip gekweekt voor de cultuurverschillen en elkaar.
Jonge managers die vakinhoudelijk zijn opgeleid - vaak als ingenieur - kunnen op een toegepaste wijze kennis maken met algemeen management en sturen op financiële kengetallen.

Het traject beslaat ongeveer drie maanden, waarin de deelnemers in teamverband een mutinationale onderneming besturen. Op een live startbijeenkomst ontmoet men de andere teams en krijgen de deelnemers uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. Via internet krijgt men de benodigde informatie en communiceert men met elkaar. Tussentijds dienen de deelnemers allerhande opdrachten uit te voeren en onverwachte problemen het hoofd te bieden. Ook volgen de deelnermers in het begin van het traject, na even zelf aan het roer gestaan te hebben, een financiële training van een docent gebaseerd op het bedrijf dat ze aan het besturen zijn. Afsluitend vinden live de evaluaties plaats en worden de teams die het bedrijf het best geleid hebben op het hoofdkantoor uitgenodigd voor een afsluitend evenement.

Case 2
Een bedrijf in de telecommunicatiesector gaf de opdracht een programma te organiseren voor een groep high potentials, als afsluiting van de interne managementopleiding. De elementen die in de opleiding reeds aan de orde waren gekomen, moesten hierin nogmaals de revue passeren.

In overleg met de opleidingsverantwoordelijke is voor de groep een vijfdaags programma ontwikkeld, waar een managementsimulatie als rode draad doorheen liep.
De ochtenddelen werden ingevuld met een lezing. Deze lezingen hadden de ene dag een academisch en de andere dag een zeer praktijkgericht karakter. De lezingen werden verzorgd door verschillende sprekers uit de universitaire wereld of managers en ondernemers die hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven. In het middagdeel werd een pittige managementsimulatie gespeeld. Hierbij werd de groep verdeeld in 5 managementteams, die allen vanuit een gelijke uitgangssituatie een bedrijf leidden in een zwaar concurrerende markt. De thema’s uit het ochtendprogramma kwamen in de vorm van opdrachten ’s middags in de simulatie terug. De opdrachten bevonden zich op het gebied van kennis en inzicht, maar gingen ook vaak over managementvaardigheden. Om dit laatste te oefenen, werd onder andere een acteur ingezet.

Toepassingen