T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Managementsimulaties - Wat levert het op?

De deelname aan een training op basis van een managementsimulatie is een zeer intensieve ervaring. Doordat de deelnemers hun rol in de simulatie als een werkelijkheid ervaren, beklijven de ervaringen die zij opdoen vele malen beter dan in een reguliere trainingssituatie. En omdat hun rol in de simulatie een realiteit wordt, ‘landen’ op maat vormgegeven trainingsmodules ook veel beter. Doordat de deelnemers een context wordt geboden, kunnen de inzichten direct worden toegepast. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de opbrengst van de training blijvend is en dat men niet terug valt in de orde van de dag. Over een managementsimulatie wordt nog lang nagepraat.

Managementsimulaties