T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Managementsimulaties - De simulaties van MCC

Government Simulatie

Doelstellingen

  • Inzicht in de samenhang tussen bestuurlijke beslissingen;
  • Inzicht in de effecten van verschillende macro-economische beleidsinstrumenten;
  • Teambuilding.

Korte beschrijving

De Government Simulatie is een op realiteit gebaseerd kabinetsspel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een managementsimulatie die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met De Nederlandsche Bank. De deelnemers kruipen in de huid van het huidige kabinet en worden ingedeeld in teams van 4 personen. Elk team vormt een kabinet waarin de portefeuilles van Minister President, Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de teamleden verdeeld worden. Binnen de kabinetsformatie is iedere minister verantwoordelijk voor het behalen van zijn of haar doelstellingen. Tezamen is het team verantwoordelijk voor het totale regeerbeleid.

Elk kabinet heeft de taak, gedurende een kabinetsperiode van 4 fictieve jaren, Nederland te besturen. De deelnemers dienen het huidige regeringsbeleid te evenaren of liever nog, te overtreffen. Elk team neemt beslissingen op het gebied van o.a.: de hoogte van het minimumloon; het salaris van rijksambtenaren; maatregelen t.a.v. de WAO; prijsverlagende subsidies etc.

De gevolgen van de genomen beslissingen vertalen zich in gevolgen op het gebied van bijv. werkloosheid, het financieringstekort / -overschot en de belasting- en premiedruk.

« terug

Managementsimulaties