T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Managementsimulaties - De simulaties van MCC

Gemeente Simulatie

Doelstellingen

  • Inzicht in de wisselwerking tussen beleidsdoelstellingen en de uitvoering;
  • Inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke dilemma's;
  • Teambuilding.

Korte beschrijving

De deelnemers vormen in teamverband het college van B&W van een fictieve gemeente. Als eerste stelt elk team een collegeprogramma op waarin de beleidsdoelstellingen voor de komende vier jaar worden vastgelegd. Vervolgens krijgen de deelnemers de opdracht om de beleidsvoornemens om te zetten in concreet uitvoerbaar beleid. Hiervoor heeft het team de beschikking over projecten, personeel en budget. De teams worden afgerekend op financiële en maatschappelijke resultaten alsmede de burgertevredenheid. Doelstelling is om als college van B&W herkozen te worden voor de volgende bestuursperiode.

Via de Gemeentekrant worden de deelnemers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de gemeente. Allerlei onverwachte gebeurtenissen kunnen de beleidsvoering dusdanig verstoren dat creatieve en efficiënte oplossingen noodzakelijk zijn.

« terug

Managementsimulaties