T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

"Je leert dat elke beslissing effect heeft op de organisatie"

Uit HR Praktijk, april 2007

Managementsimulaties geven managers en professionals de gelegenheid om in een veilige omgeving te leren van hun beslissingen. Maar ook strategisch zijn deze games van belang, betoogt Robin van Dorrestein, business unit manager van MCC Nederland BV. “Je leert over de rand kijken van je eigen vakgebied. Zeker voor HR-professionals – van wie de rol steeds strategischer wordt – is dat van belang.”

Deelnemers aan een managementsimulatie runnen een fictief bedrijf, waarbij ze direct de consequenties ondervinden van beslissingen die ze zelf hebben genomen. Waar in veel trainingen de nadruk ligt op luisteren en zien, ligt in een game de nadruk op ervaren, en dat verhoogt volgens Robin van Dorrestein van MCC de opname van kennis. “Bij een gewone training werk je met cases, die je moet schrijven of presenteren. Vaak doet een trainer dingen voor en oefen je als deelnemer nauwelijks zelf. In een game zit je voortdurend zelf aan de knoppen, ervaar je direct de effecten van je eigen beslissingen. Het is heel realistisch. In een game kan het gebeuren dat de concurrentie van je bedrijf toeneemt, je te laat bent met innoveren, de afzet daalt en dat je maatregelen moet bedenken om het personeelsbestand af te slanken. In één dagdeel krijg je het allemaal voor je kiezen; het is een snelkookpan.”
Van Dorrestein had laatst een groep deelnemers die hun fictieve bedrijf in een paar uur failliet zag gaan. “Ze kozen als strategie om van hun bedrijf een prijsvechter te maken. Maar door de hoge lonen en overheadkosten konden ze dat helemaal niet waarmaken. Ze konden de kosten op korte termijn niet terugdringen, verloren marktaandeel en maakten zoveel verlies dat ze over de kop gingen. Mensen lachen daar eerst om, maar ze komen ook tot het inzicht dat je een strategie goed moet doordenken. Dat is misschien nog wel het meest waardevolle aan een game: je leert dat elke beslissing effect heeft op de organisatie en op de resultaten. Deelnemers leren om vooraf de impact van hun beslissingen in te schatten.”
Managementsimulaties hebben ook een strategisch belang, betoogt Van Dorrestein. “Je kunt als deelnemer buiten je eigen profiel kijken. Zo kan een HR-professional in het spel de rol aannemen van marketeer, salesmanager of algemeen directeur. Hij kijkt daarmee over de rand van zijn eigen functie, ervaart waar zijn collega’s in de praktijk tegenaan lopen en leert zich beter verplaatsen in de ander. Het past bovendien bij de veranderende rol van HR, die steeds strategischer wordt.” Andersom kan natuurlijk ook een lijnmanager – die vaak niet overloopt van begrip voor de HR-professional – de HR-rol op zich nemen tijdens het spel.

Gemengde trainingen

Het is overigens niet zo dat deelnemers aan een game voortdurend achter hun beeldscherm zitten om zo opdracht na opdracht uit te werken. Steeds vaker wordt gekozen voor een gemengde aanpak, waarbij simulaties worden afgewisseld met oefeningen, zoals het geven van presentaties of het voeren van gesprekken. “Deelnemers stappen tijdens het spel even uit”, zoals Van Dorrestein het noemt. “Stel dat door strategische keuzes in het spel een bedrijf moet afslanken en dat er ontslagen vallen. Dan kan een opdracht zijn dat deelnemers een persbericht moeten schrijven over de ontslagen en dat de trainer daar feedback op geeft. Een andere opdracht kan zijn om – al dan niet met gebruikmaking van een trainingsacteur – ontslaggesprekken te voeren. De feedback op deze gesprekken wordt vervolgens ingevoerd in de simulatie. Wie als HR-professional een slecht ontslaggesprek voert, ziet de gevolgen daarvan dus terugkomen in de uitkomsten van het spel. Normaal gesproken heb je meerdere opleidingen nodig om al deze kennis en ervaringen op te doen. In een managementgame komt alles bij elkaar.”
Het gaat in de managementgames om de integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. Om dat doel te bereiken werkt MCC regelmatig samen met andere opleidingsbureaus, ook buiten moederbedrijf Freia. Van Dorrestein: “Denk aan een bureau dat opleidingen voor salesmanagers verzorgt. Als aanvulling op de vaardigheden van een training kunnen we via een simulatie de salesmanager leren sturen op kengetallen. Dat kan nuttig zijn als zijn accountmanagers een te lage conversie hebben tussen offertes en omzet. In zo’n simulatie stelt de salesmanager een actieplan op, waarin hij bijvoorbeeld schrijft dat de accountmanagers voor alle grote accounts verplicht een accountplan moeten opstellen. Hij krijgt feedback van de trainer op zijn plan, de feedback wordt ingevoerd in de simulatie en vervolgens zie je wat de gevolgen zijn van de gekozen aanpak. Werkt de aanpak niet, dan kun je kiezen voor een andere benadering. Zo kun je heel risicoloos leren in een veilige omgeving.”
Ook voor HR-professionals zijn dit soort oefeningen beschikbaar. Denk aan het opstellen van competentieprofielen voor bedrijfsdivisies die in een verschillende fase van de levenscyclus zitten. Van Dorrestein: “Na die oefening creëer je een intervisiemoment. De deelnemer moet het plan presenteren en erover discussiëren met de trainer of met een manager van zijn eigen bedrijf. Na die intervisie keer je weer terug naar de game zelf. Zeker bij traineeprogramma’s zien we steeds vaker dat eigen managers feedback geven, om voeling te hebben met de kwaliteit van hun nieuwe medewerkers.”

Ook voor non-profit

MCC startte in 1985 met de ontwikkeling van managementgames. Sindsdien hebben zo’n 75.000 professionals in binnen- en buitenland aan hun games meegedaan. Een game duurt minimaal een dagdeel en maximaal een week en kent idealiter tussen de 20 en 25 deelnemers; de weekprogramma’s zijn vooral in trek bij traineeships. De trainingen zijn zowel in-company als via open inschrijving te volgen en kost per groep tussen de 3000 en 3500 euro per dagdeel, exclusief extra’s zoals het inschakelen van acteurs. De spellen zijn niet alleen leerzaam, ze zijn ook leuk, zegt Van Dorrestein: “Ik merk dat deelnemers er snel helemaal in zitten, vaak al binnen een kwartier.”
Er zijn veel specifieke games beschikbaar: voor algemene managers, accountmanagers, HR-professionals, Raad van Bestuur-leden, managementtrainees en OR-leden. Hoewel de naam managementgame anders doet vermoeden, zijn de simulaties ook geschikt voor medewerkers, geeft Van Dorrestein aan: “De game laat zien hoe alles met elkaar samenhangt in een organisatie. Deelnemers ervaren hoe strategische beslissingen doorwerken in alle lagen van het bedrijf. Ook leren ze hoe hun eigen positie zich verhoudt tot het groter geheel en wat hun eigen inbreng daarin is.” Niet alleen voor bedrijven, ook voor de overheid zijn games beschikbaar. Zo is er een aparte gemeentegame en is er zelfs een government game, die een simulatie bevat van de hele ‘BV Nederland’.
En zoals het bij normale computergames steeds gebruikelijker wordt om online tegen anderen te spelen, zo is deze trend ook bij managementgames zichtbaar. Voor een reguliere simulatie met twintig deelnemers is deze aanpak niet geschikt, omdat dan het voordeel van kleinschaligheid vervalt. Maar voor wedstrijden werkt deze aanpak wel. Van Dorrestein begeleidde onlangs een groot uitzendconcern dat een online managementgame inzette voor het rekruteren van HR-professionals. Geïnteresseerde kandidaten konden vanaf thuis meespelen, uiteindelijk werden de beste deelnemers uitgenodigd om tijdens een congres een finalegame tegen elkaar te spelen. “Het is niet alleen een leuke en oorspronkelijke aanpak richting sollicitanten; je pikt er op deze manier ook echt de beste strategen uit. Dit spel win je namelijk alleen maar als je gevoel voor strategie goed is ontwikkeld.”

Robin van Dorrestein (1964) is sinds 2006 Business Unit Manager van MCC Nederland bv. Een volle dochter van de Freia Groep in Groningen. In 1991 trad hij in dienst bij KPN waar hij diverse Sales en management functies heeft uitgevoerd.
Vanaf 2004 heeft hij binnen KPN diverse veranderingen doorgevoerd in de rol van consultant en trainer. Van Dorrestein is Master in Corporate Education en is tevens verbonden aan het (International Board of Certified Trainers, IBCT)

« terug

Over MCC