T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Een simulatie als arbeidsmarktcommunicatiemiddel

Augustus 2006

Op 9, 10 en 11 maart heeft Deloitte op basis van de Gemeentesimulatie van MCC de Local Government Competition voor studenten georganiseerd. Dit is/was een groots opgezet evenement met maar liefst 250 deelnemers. Het doel was om Deloitte onder de aandacht te brengen bij een grote groep studenten met een relevante opleiding en tegelijkertijd de dynamiek van lokale overheden inzichtelijk te maken. Voor Deloitte is dit namelijk een belangrijk werkveld.

Historie

Het idee om je middels de inzet van een managementsimulatie op deze wijze te profileren is ontstaan doordat dit op kleinere schaal in de afgelopen jaren door de Deloitte vestiging Zoetermeer is toegepast. Omdat in Zoetermeer geen (voor hen) relevante instellingen voor hoger onderwijs zijn, ondervond Deloitte Zoetermeer moeilijkheden om afgestudeerde studenten te bereiken. Zij zoeken over het algemeen in de stad waar zij wonen naar werk, in dit geval Leiden, Den Haag en Rotterdam. Deloitte heeft hiertoe contact gelegd met de organisaties van de gewenste studierichtingen om in contact te komen met de beste studenten. Het doel is om aan de ene kant Deloitte onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke werkgever en aan de andere kant kunnen de begeleiders de (sociale) vaardigheden van de studenten in een praktijksituatie observeren.
Daar de begeleiders van Deloitte al meerdere malen deelnemer waren aan de vroegere Gemeentecompetities van MCC, gebaseerd op dezelfde simulatie, konden zij zelfstandig de deelnemers op locatie ondersteunen. MCC begeleidde het traject per internet.
Men is erin geslaagd steeds een heel goede conversie van deelnemende student naar medewerker van Deloitte te bewerkstelligen.

Werkwijze

Tijdens de deelname aan de Local Governement Competition verbleven de studenten gedurende 2 ½ dag in een accommodatie in Noordwijkerhout. In de Gemeentesimulatie vormde elk team het college van burgemeester en wethouders van de fictieve gemeente Amersdoorn. Aan het begin van hun beleidstermijn stelt elk college hun programma naar de burgers op, bestaande uit 25 beleidsdoelstellingen. Tijdens hun termijn van 4 perioden, dienen zij deze doelstellingen zo dicht mogelijk te benaderen of beter, te behalen. Hiertoe staat hen een uitgebreid instrumentarium ter beschikking waaruit zij kunnen putten. Maar iedere actie die ze plegen, kost geld en dient gebudgetteerd te worden. Of moet de belasting worden verhoogd? Omdat burgertevredenheid één van de criteria is waarop een team wordt beoordeeld, is dat misschien niet altijd een gelukkige keuze. Tussen de spelperioden door organiseerde Deloitte enige informele activiteiten waarbij ook voldoende tijd was voor sociale zaken.

De winnaars

De winnaar was het team dat zijn ambitieuze beleidsdoelstellingen zo goed mogelijk had weten te bereiken. Dat dat niet voor niets was, blijkt wel uit de hoofdprijs die Deloitte ter beschikking had gesteld: een studiereis voor het hele team naar New York.

Doel bereikt

Deloitte was erg tevreden over het bereikte resultaat. Zij hebben onder studenten uit het hele land aandacht weten te wekken voor de overheidssector op een leuke, actieve, maar ook leerzame manier.

« terug

Over MCC