T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

'Deze simulatie bevordert de zelfstandigheid'

Augustus 2006

In januari is op initiatief van de Gemeente Zwolle een uniek potential traject van start gegaan. Samen met de gemeenten Dordrecht, Enschede en Leeuwarden wordt - grotendeels online - de gemeentesimulatie van MCC doorlopen. Initiatiefnemer Henk Achtereekte, HR Manager binnen de gemeente Zwolle, legt uit waarom iedereen zo enthousiast is over het traject en hoe het binnen gemeenten veel toegepaste INK managementmodel naadloos kon worden ingepast.

Uitstekende leerweg

'We hebben voor deze simulatie gekozen omdat we een traject in gang wilden zetten waarbij potentials ontdekken hoe ze eigen en andermans kwaliteiten kunnen benutten om beter te presteren,' vertelt Henk. 'Bovendien wilden we mensen het gehele krachtenveld laten ervaren. Wat komt er allemaal op je af? Wat is relevant? En hoe weeg je zaken en belangen? Deze simulatie blijkt een prima leerweg te zijn om de complexe bestuurlijke praktijk na te bootsen en daarmee te oefenen. Je zit echt in de positie van een bestuurder die een gemeente runt, en alle aspecten ondervind je aan den lijve!'

Scherp

'Ook het competitie-element spreekt ons aan. Hierdoor worden deelnemers uitgedaagd om scherp te kijken naar de door hen genomen beslissingen. Er wordt periodiek een ranking gegenereerd, waaruit blijkt welke gemeente de beste resultaten heeft geboekt. Om de competitie breder te trekken hebben wij de gemeenten Enschede, Leeuwarden en Dordrecht gevraagd om mee te doen. Zelf hebben wij twee teams afgevaardigd, zodat er ook "intern" sprake is van competitie. We spelen nu dus met een pool van vijf teams, waarvan twee Zwolse. We zijn in de meerderheid, maar onze teams staan nu op posities 3 en 4. Dat mag dus wel wat hoger!'

Zelfstandigheid

'Een van de meest aantrekkelijke aspecten is dat de opzet uitnodigt tot zelfstandigheid. De deelnemers moeten alles zelf organiseren. Ze moeten zelf de juiste overlegmomenten kiezen, oplossingen bespreken en beslissingen in het online systeem invoeren. Het feit dat de simulatie vrijwel volledig digitaal wordt gevolgd vinden wij winst, want digitaal werken is de toekomst. Daarnaast hebben de deelnemers elkaar twee keer fysiek ontmoet. Bij de kick off in januari is er geoefend, en er heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden, waarbij alle deelnemers van de diverse gemeenten samenkwamen om hun vorderingen te presenteren. In april, wanneer de simulatie afloopt, zal nog een slotbijeenkomst plaatsvinden. Zo doen deelnemers interessante contacten op buiten de eigen gemeente. Contacten die tijdens hun verdere carrière goed van pas kunnen komen!'

Probleemloze integratie INK managementmodel

'Tijdens de tussentijdse evaluatie hebben wij de presentatie toe laten lichten aan de hand van het INK management model, dat we op de achtergrond laten meelopen. Dit is een kwaliteitszorgsysteem voor bedrijfsleven en overheid, dat breed toepasbaar is. Het model bestaat uit vijf inputvelden die beschrijven hoe je de organisatie aan de inputkant kunt sturen. Daarnaast zijn er vier resultaatvelden gedefinieerd, die meten wat er van alle inspanningen terecht is gekomen. Hoe ga je om met leiderschap? Hoe richt je processen in? Hoe manage je medewerkers en middelen en wat vinden klanten van je diensten en producten? Tijdens de simulatie ontdekken deelnemers de kracht van het model en doorlopen ze de principes van plan, do, check en act. Zo zien ze dat je beleid in samenhang en balans moet ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld onvoldoende in medewerkers investeert, dan zie je dat in de simulatie terug, en neemt bijvoorbeeld het ziekteverzuim toe. Tijdens de simulatie moet je middelen inzetten, je doelen en ambities bepalen. De wijze waarop je dat doet bepaalt het resultaat.'

Collegeprogramma

'De teams stellen een collegeprogramma samen. Daarbij moet rekening worden gehouden met wensen en beleidsdoelstellingen, maar natuurlijk ook met de beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen. Je mag maar een beperkt aantal punten toekennen en wordt dus gedwongen om keuzes te maken. Als je eenzijdig investeert, zul je problemen krijgen op bepaalde terreinen. Investeer je in quick wins, die burgers prettig vinden, maar ontwikkel je weinig lange termijn plannen? Dan schiet de burgertevredenheid omhoog, maar zal het bedrijfsleven gaan mokken. We doorlopen vier collegeperioden en deelnemers krijgen steeds twee weken de tijd om bijstellingen te bedenken en door te voeren.'

Samenwerken

'Tijdens de tussentijdse evaluatie hebben we opdracht gegeven om gezamenlijk, dus met alle vijf de teams, een sportfestival te organiseren. Zo ontdekken deelnemers dat je niet alleen binnen je eigen team maar ook met andere organisaties moet kunnen samenwerken om tot een positief projectresultaat te komen. Tijdens dit onderdeel hebben we een crisis laten uitbreken - de vogelpest - zodat de druk flink werd opgevoerd, en het belang van intergemeentelijke samenwerking werd benadrukt.'

Managementrealiteit

'De teamleden hebben veel contact en gaan regelmatig bij elkaar zitten. Het spel wordt fanatiek gespeeld en ze besteden er meer tijd aan dan van te voren was ingeschat. Het zijn dan ook hechte teams geworden, ondanks het feit dat ze uit alle hoeken van de organisatie komen. De simulatie is herkenbaar. Mensen zien dat ze keuzes moeten maken. En als ze een keuze willen maken waarin de simulatie niet standaard voorziet, dan raad ik ze aan om met de helpdesk van MCC te bellen en zo de grenzen op te zoeken. Want je grenzen durven opzoeken is ook een onderdeel van de managementrealiteit! MCC is, waar mogelijk, bereid aanpassingen door te voeren. Wij vinden dan ook dat deze simulatie een verrijking voor ons trainingsprogramma betekent.'

« terug

Over MCC