T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Beleid maken en toetsen, de Gemeentegame leert hoe

Augustus 2006

Elke zichzelf respecterende gemeente maakt zich op dit moment druk over het inwerken van de nieuw aan te stellen Gemeenteraad. En dat is maar goed ook, want gemeenten in Nederland hebben veel belang bij een soepele overgang naar de nieuwe raad. Voor het inwerken van de raad worden velerlei middelen ingezet, waaronder managementgames. MCC Nederland ontwikkelde een simulatie speciaal voor dit doel. Een impressie.

Het verzoek aan MCC om een game te ontwikkelen voor de inwerkperiode na 7 maart kwam uit een noordelijke gemeente die bekend was met de Gemeentecompetitie die in de jaren 1996 tot 2003 door het bedrijf georganiseerd was. Na toetsing van het idee bij verschillende andere gemeenten was het idee voor een speciale inwerkgame voor gemeenteraden snel geboren.

Risicoloos oefenen

De Gemeentegame is een training in de vorm van een simulatie, waarin deelnemers risicoloos oefenen met het reilen en zeilen van een gemeente. Plaats van handeling is de fictieve Gemeente Amersdoorn die alle kansen en problemen van een middelgrote Nederlandse gemeente in zich heeft. Deelnemers aan de game stellen zelf doelen op en ervaren hoe lastig tegengestelde belangen kunnen zijn. Het resultaat van hun inspanningen krijgen ze direct teruggekoppeld in de vorm van financiële en maatschappelijke resultaten. Uiteraard zijn de tevredenheid van de burgers en het moreel van de ambtenaren ook belangrijke graadmeters. Op deze manier ervaren de deelnemers op een leuke manier het hele spectrum van de gemeentepolitiek, zodat zij straks nog beter voorbereid zijn op hun taak als gemeenteraadslid.

Het resultaat: goede fundamenten voor samenwerking

Aan het eind van de game hebben de deelnemers zich een helder beeld gevormd van de gemeenteorganisatie en hebben ze geoefend met de dynamiek en de complexiteit ervan. Ze hebben bovendien aan den lijve het effect van genomen beslissingen ervaren en hun toekomstige collega-raadsleden in een werksituatie leren kennen. Dit is essentieel om later van politieke tegenstanders medestanders te kunnen maken.

Gemakkelijk in te bedden

Het inwerken van de nieuwe raad verdient nog wel iets meer aandacht dan alleen de inzet van een game. Daarom is het prettig én praktisch dat de game zich uitstekend laat inbedden in andere activiteiten, zoals workshops, discussiegroepen, de inzet van diverse sprekers, etc.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Gemeentegame surft u naar www.gemeentegame.nl.

« terug

Over MCC