T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Het Young professional programme van Interbrew

Oktober 2005

Al een aantal jaar voert MCC een incompany training uit voor Interbrew op basis van de General Management Simulatie. De training wordt georganiseerd voor Interbrews young professionals. Aan ieder traject nemen ongeveer 20 personen deel. Zij volgen een programma van drie modules waarvan de afsluitende in Nederland wordt georganiseerd. Omdat dit het laatste onderdeel is van het traject is, wil Interbrew graag dat het een zeer leerzame, maar ook leuke ervaring wordt. Een simulatie inzetten is de juiste oplossing!

De doelstellingen die Interbrew met de inzet van de managementsimulatie wil bereiken is: het toepassen van de verworven kennis en vaardigheden in de eerdere modules, zoals teamwork, presentatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, performance management en time management.

Werkwijze

De simulatie beslaat twee dagen. De groep wordt ingedeeld in vijf teams met in elk team 3-4 personen. Dit zijn wat kleinere teams dan doorgaans, maar dit dient om een intensievere samenwerking binnen het team te stimuleren. Aangeraden wordt om de functies binnen het management team op te splitsen en dan een rol te kiezen die niet voor de hand ligt. Dus iemand die in het dagelijkse leven op de afdeling Marketing werkt, neemt nu bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het financiële gedeelte.

De deelnemers spelen 1 proefperiode en gaan daarna 'serieus' aan de slag. Zij moeten naast het spelen van de simulatie allerlei opdrachten maken die gerelateerd zijn aan de onderwerpen die in de voorgaande modules behandeld zijn. Zowel het spelen van de simulatie als het maken van de opdrachten vindt onder grote tijdsdruk plaats. Ook wordt er een brug geslagen naar de dagelijkse gang van zaken binnen Interbrew. Zo krijgen zij de opdracht verschillen en overeenkomsten te beschrijven tussen de simulatie en de praktijk. Een manager komt vervolgens aan het einde van de eerste dag in de nabespreking hierop terug. Oók vindt er een product recall plaats tijdens de simulatie. Aansluitend komt iemand van Interbrew vertellen hoe dit proces in de praktijk zou verlopen.

De twee dagen worden afgesloten met presentaties van het beleid van de teams aan een fictieve Raad van Commissarissen: de trainer en twee directieleden van Interbrew. Een goede presentatie telt mee in de eindbeoordeling, dus is het van belang iets goeds neer te zetten en dat gebeurt dan ook!

Resultaat

De evaluaties laten zien dat de deelnemers van Interbrew zeer enthousiast zijn. Veel genoemd en geroemd wordt de kennis die zij hebben gekregen over strategiebepaling en general management. Daarnaast zijn zij erg blij met de tip om eens een andere rol aan te nemen dan die je in je dagelijks werk vervult. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in andere afdelingen en de bijbehorende competenties.

Meer informatie over de General Management Simulatie? Klik dan hier.

« terug

Over MCC