T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Ben Spaan: "Binnen een simulatie is alles mogelijk"

Juni 2005

Ben Spaan is een echte marketingman. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest voor grote bedrijven als VNU én een carrière als zelfstandig marketingdeskundige, besloot hij te kiezen voor het onderwijs. Sinds de recente fusie van de Hogeschool voor Economische Studies met de Hogeschool van Amsterdam, is hij als Docent actief binnen de Marketingopleiding van de HES/HVA. "Een hele mond vol," lacht Ben, "maar wij leiden mensen dan ook op tot "Assistent-aankomend-junior-productmanager."

Nooit droog

"Onze aanpak is nooit droog, want marketing is bij uitstek een vak dat baat heeft bij een constante terugkoppeling naar de praktijk. Mensen moeten leren kijken naar de sterke en zwakkere punten van organisaties. En kansen en bedreigingen in de markt signaleren. Door die kansen te koppelen aan de sterke punten van het bedrijf is succes te behalen. Om dat principe inzichtelijk te maken, leggen wij tijdens de opleiding veelvuldig de link naar de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld door case studies te gebruiken."

Gepokt en gemazeld

Naast voltijd- en deeltijdstudenten is er een derde poot binnen de HES/HVA: het contractonderwijs, dat wordt verzorgd door Hes Consultancy, een onderwijsinstelling die vele soorten op het bedrijfsleven en de overheid gerichte opleidingen en trainingen verzorgt. Betaald vanuit het bedrijfsleven, worden zowel de 'instapstudie' Bedrijfskunde als Bedrijfskundig Management voor Professionals verzorgd. "En zeker aan die laatste opleiding," vertelt Ben, "worden door de deelnemers hoge eisen gesteld. We leiden namelijk mensen op die al op een behoorlijk niveau binnen de organisatie werken. Vaak zijn het managers die niet direct een bedrijfskundige achtergrond hebben. Van sales-professionals tot HRM-specialisten. Deze studenten zijn dus volwassen en vaak al behoorlijk gepokt en gemazeld. Voor hen is het dan ook essentieel dat zij nieuwe inzichten onmiddellijk kunnen toepassen. Onze aanpak is zeer hands-on. Maar we zochten een manier om de werkelijkheid nog dichter te benaderen."

Benadering complexe realiteit

En dat is waar de managementsimulaties om de hoek komen kijken. Ben: "Vaak zie je dat mensen oorzaken en gevolgen moeilijk met elkaar in verband weten te brengen. Wat zijn de exacte effecten van deze beslissing? In de managementsimulatie van MCC worden die effecten meteen duidelijk. Meer geld voor HRM? De tevredenheid van het personeel neemt toe. Een ander groot voordeel is dat de simulatie een versnelde weergave is. Wij draaien vier ronden van een uur, die staan voor vier boekingsperiodes. Zo zie je al na een uur wat er precies is gebeurd. Ook het spiegeleffect vinden onze studenten buitengewoon interessant." Het spiegeleffect? Ben licht toe: "Aan het begin van de simulatie laten we onze deelnemers vertellen wat hun strategie wordt. Dit lichten ze toe tijdens een powerpoint-presentatie en daar kunnen ze later ook op worden afgerekend. Net als in hun eigen organisatie dus!"

Teamgeest

"Binnen opleidingen zoals deze, waar mensen uitsluitend 's-avonds samenkomen en sterk gericht zijn op de eigen organisatie, is het creëren van teamgeest lastig. Maar bij deze groep bestaat tegelijkertijd een waanzinnige behoefte om inzichten aan de eigen praktijk én die van anderen te toetsen. Deze simulatie vult die behoefte perfect in, ook al omdat deelnemers direct zélf ervaren hoe belangrijk het is om samen te werken aan een concreet resultaat. Dat aspect komt erg goed uit de verf."

Er zit nog meer in

Zowel Ben als de deelnemers ("We scoren gemiddeld een vijf of zes op een schaal van zeven." ) zijn erg enthousiast over de simulatie. Ben heeft zelfs de indruk dat er nog meer uit te halen valt: "Wij sturen nu vooral op (financieel) resultaat en kijken minder naar groepsprocessen. Sommige deelnemers blijken echter behoefte te hebben aan meer begeleiding tijdens beslisprocessen. Misschien dat we in de toekomst eens zouden kunnen experimenteren met het wisselen van functies. Nu vullen we de rollen binnen de teams 'at random' in, maar ik denk erover om samen met MCC na te gaan hoe dat anders zou kunnen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we tijdens de simulatie mensen van rol laten verwisselen? Hoe zou iemand die het gewend is om orders te geven, het vinden om die te krijgen? We zouden ook meer tijd voor evaluaties in kunnen bouwen. Binnen deze simulatie is immers van alles mogelijk," mijmert Ben.

"De beste verliest"

Dat van alles mogelijk is, bleek wel tijdens de laatste sessie. Ben: "Onze teams vormden vijf fictieve banken, die allemaal 'De Holland Bank' heetten. Een onderdeel van de presentatie was het verzinnen van een slogan. De andere teams moeten die slogans beoordelen en daar zaten dan extra punten aan vast. Eén team kwam met 'Holland Bank. Dan zit u goed.' op de proppen. Een behoorlijk goede slagzin natuurlijk. Maar iedereen is tijdens deze simulaties bloedfanatiek. En de teams zaten elkaar al een hele tijd vanuit de verschillende hoeken van de zaal te bestuderen. De sloganwedstrijd werd dan ook niet gewonnen door het team dat de beste slogan had verzonnen, maar door het team dat door de anderen als het minst gevaarlijk werd ingeschat. Dat toont aan dat de betrokkenheid van de deelnemers dus echt enorm is. Zeker bij onze studenten!"

« terug

Over MCC