T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Leon van Schie: "Ik heb meer zicht op de complexiteit van organisaties"

Maart 2005

Brouwer Interbrew (o.a. Dommelsch, Hoegaarden, Jupiler) koestert haar talenten. Om de overgang van studie naar werk soepel te laten verlopen is een intensief Young Professionals programma opgezet. Een tweedaagse managementsimulatie van MCC vormt het afsluitende onderdeel. Leon van Schie, Promotion Manager Retail, is één van de Young Professionals die aan het programma deelnam.

"Ik ben na mijn studie Economie direct bij Interbrew aan de slag gegaan en heb een boeiende functie, vertelt hij, "want ik analyseer de effecten van promotionele acties op de verkoop. Werkt een premium of is een prijsverlaging een beter instrument om sales te stimuleren? Zeker nu de prijzenslag in de supermarkten aan de gang is, is dat een uitdagende baan. Samen met de retailer probeer ik de optimale strategie uit te stippelen."

Young professionals unite!

Leon werkt zelf in een klein team, maar het programma volgde hij samen met collega's uit België, Frankrijk en Luxemburg. "We trapten af met een survival in de Ardennen. Daarna hebben we een training presenteren en onderhandelen gevolgd. Toen de managementsimulatie begon kenden we elkaar dus al redelijk goed. Dat maakte het extra leuk dat juist dit het afsluitende onderdeel was, want ik had toch bepaalde verwachtingen van de andere deelnemers en was heel benieuwd hoe mensen zich tijdens een praktijksimulatie zouden gedragen."

Hoe verdelen we de taken?

"De deelnemers werden verdeeld over vijf fictieve bedrijven die met dezelfde uitdagingen werden geconfronteerd. Ons Management Team bestond uit mensen die zeer diverse functies binnen Interbrew vervullen. Van finance-managers tot HRM-deskundigen." De verdeling van de functies zélf bleek een heet hangijzer. Leon lacht: "Je hebt natuurlijk een General Manager nodig. Maar ook iemand die zich met financiën bezighoudt. Met name die financiële vacature werd niet met groot enthousiasme ingevuld. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om de taken te verloten. Het lot bepaalde dat ik General Manager werd."

Realistisch en complex

"De simulatie vond ik echt heel complex. We speelden in zes rondes, waarbij iedere ronde stond voor een jaar. Alle managementbeslissingen werden ingevoerd in een computerprogramma dat de uitkomsten berekende. Het verbaasde me dat de effecten van onze beslissingen zo duidelijk zichtbaar werden. In de testronde had ons team bewust extreme beslissingen genomen. Enorm veel mensen ontslagen bijvoorbeeld. Ik kon exact zien wat dat voor gevolgen had. Buitengewoon professioneel en realistisch dus."

Creatief denken

"Erg interessant vond ik om te zien hoe verschillend mensen omgaan met problemen en stress. De tijdsdruk was bijvoorbeeld groot." Maar tijdsdruk was niet de enige factor die de teams parten speelde. Leon: "We werden geconfronteerd met onverwachte problemen, zoals een stijging van de prijs van grondstoffen, waardoor je flexibel moest opereren en extra op je creativiteit werd aangesproken. Daarnaast kregen we te maken met een product recall. Er is iets mis met een product. Wat doe je in zo'n situatie? Haal je de hele partij terug? Hoe communiceer je dat naar je klanten? Vragen waar ook een bedrijf als Interbrew mee te maken kan krijgen en die je alleen kunt beantwoorden door alle aspecten helder in kaart te brengen. Ik vond het zeer uitdagend om daar een oplossing voor te bedenken."

Bredere visie op de organisatie

Leon heeft veel van de simulatie opgestoken. "Alhoewel ik nog geen leiding geef aan mensen, heeft de simulatie me veel geleerd over samenwerken en sturen. Iedere manager zal het heel herkenbaar vinden. Wat ik me met name heb gerealiseerd, is dat er zo veel knoppen zijn waar je aan kunt draaien. Ik heb een veel beter besef van de complexiteit van een organisatie als Interbrew. Normaal gesproken ben je toch vooral gericht op het invullen van je eigen functie. Ben je een relatief klein radertje binnen het geheel. Deze simulatie heeft me doen inzien hoe complex het krachtenveld uiteindelijk is. Kennis, waar ik later in mijn carrière zeker het nodige aan zal hebben."

Hoog bezoek en betere samenwerking

"Bijzonder was dat de jury bestond uit leden van de directie van Interbrew zelf. Dat zorgde voor nog meer herkenbaarheid. Maar ook de samenwerking met mensen uit andere landen ervaart Leon als interessant en nuttig. "De teambuilding is sterk gestimuleerd. Ik spreek de andere deelnemers nog regelmatig, ook de mensen in het buitenland. Zij kijken vaak toch met een iets andere blik naar een probleem. Hebben een oplossing waar wij nog niet aan hebben gedacht. Of andersom. Dankzij de simulatie zijn die contacten dus flink aangetrokken."

Enthousiasme

"Maar wat mij eigenlijk het meeste is opgevallen, is het enorme enthousiasme van de deelnemers. Zelfs toen we 's avonds in Breda wat gingen drinken zaten we nog oplossingen te bedenken. Hele strategieën werden op bierviltjes gekrabbeld. Zo hadden wij bedacht dat het een aardig idee zou zijn om de concurrent op te kopen." Dat bleek helaas niet mogelijk, maar het mocht de 'tegenstanders' uiteindelijk niet baten. Lachend: "Klopt. Ons team heeft inderdaad gewonnen".

« terug

Over MCC