T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Bouwend Nederland introductiegame

Maart 2005

Om studenten in de eerste twee jaren van het MBO en HBO Bouwkunde in een interactieve spelvorm kennis te laten maken met hun toekomstig werkveld, ontwikkelt MCC Nederland voor en in samenwerking met de Bouwend Nederland Introductiegame (BNIG).

Bouwend Nederland is de grootste ondernemersorganisatie in de bouw, waarbij ongeveer 4000 bouwondernemingen zijn aangesloten. De dienstverlening van Bouwend Nederland aan haar leden is gericht op het ondersteunen en verbeteren van bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering.

Doel

Onderdeel van deze ondersteuning is het opzetten van een project instroomverbetering voor de uitvoerende bouw.
De doelstelling van dit project is om functies en loopbaanmogelijkheden in de uitvoerende bouw voor het voetlicht te brengen en daarmee enthousiasme en inzicht te bieden aan de doelgroep van het project.
Deze doelgroep bestaat voornamelijk uit 1e en 2e jaars MBO en HBO studenten.

Voor hen is het interessant om interactief kennis te maken met de wereld van de uitvoerende bouw door middel van het spelen van een introductiegame en hier richt zich dit project dan ook primair op.

Uitvoering

De BNIG brengt in de verschillende ronden de praktijk van het uitvoerend bouwen over aan studenten in het MBO- en HBO onderwijs. In een drietal verschillende lesblokken komen de afzonderlijke ronden aan de orde. Een ronde begint met een plenaire introductie, waarna de studenten in teams van ongeveer vier personen aan de slag gaan met de case, waarin zij een aantal beslissingen moeten nemen.

Wanneer de tijd voor het nemen van de beslissingen voorbij is, leveren zij hun antwoorden in bij de spelleiding, in casu één of meerdere docenten. De spelleiding voert de beslissingen van de verschillende teams in het softwareprogramma van de simulatie in. Resultaten en bijbehorende feedback worden door het programma gegenereerd, en aangevuld door feedback van de spelleiding. Resultaten en feedback worden vervolgens weer plenair gepresenteerd als afsluiting van een ronde, waarna er nog ruimte kan zijn voor discussie.

Elk van de drie ronden geeft een andere kijk op de uitvoerende bouw en op de verschillende partijen die van belang zijn in het bouwproces. Er vindt per ronde een vernauwing van het aandachtsgebied en speelveld plaats: in de eerste ronde komt de hele bedrijfstak van de bouw aan de orde, in de tweede ronde wordt de nadruk gelegd op de uitvoerende bouw en de derde ronde richt zich op de interne organisatie van een bouwbedrijf en het rechtstreekse contact met klanten (i.c. de toekomstige bewoners van de te bouwen woningen).

« terug

Over MCC