T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

Nico Ebbinkhuijsen: "Tijdens een simulatie komt alles samen"

Januari 2005

Al ruim vijf jaar is Nico Ebbinkhuijsen als trainer aan MCC verbonden. Zijn enthousiasme voor managementsimulaties neemt nog steeds toe. Nico: "Tijdens een simulatie komen alle aspecten van bedrijfsvoering aan de orde. Van kennis tot gedrag. Letterlijk alles komt samen."

"De basis van de simulatie is relatief eenvoudig," legt Nico uit. "De dag begint met de mededeling dat de Raad van Commissarissen het vorige managementteam heeft ontslagen. De deelnemers (maximaal 25 per groep) vormen de nieuwe managementteams. Ieder team bestaat uit vijf personen en geeft leiding aan een virtueel bedrijf. De uitgangspositie is voor iedere groep exact hetzelfde. Teams worden dus geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en problemen. Het is aan hen om hun 'bedrijf' tot een succes te maken."

Je legt de lat precies zo hoog als je zelf wilt

Een groot voordeel van een simulatie is dat je het op verschillende niveaus kunt spelen. Nico: "Dat betekent dat deze werkvorm interessant is voor zowel ervaren bestuurders als voor bijvoorbeeld young potentials. Je ziet regelmatig dat mensen die het ooit op MBO-niveau speelden, later terugkomen om het op een hoger niveau te proberen, waarbij het aantal variabelen veel groter is."

Unieke mix van kennis- en gedragsfactoren

"Uniek aan deze simulaties is," vervolgt Nico, "dat er zo veel verschillende aspecten aan bod komen. Tijdens een reguliere training wordt meestal op één niveau ingezoomd. Op kennisniveau tijdens een training Financieel Management bijvoorbeeld. Of op gedragsniveau als deelnemers gesprekstechnieken oefenen. Tijdens een simulatie leid je echter een volledig bedrijf. Je zult dus zowel kennis- als gedragsaspecten moeten beheersen. Je zult als team moeten functioneren, cijfermateriaal moeten kunnen doorgronden en bovendien strategische beslissingen moeten nemen."

Aanpassingen tijdens de sessies

Het is daarbij van groot belang dat de leden van de managementteams goed samenwerken en zich elkaars positie en standpunten kunnen voorstellen. Nico: "Tijdens de simulatie zie je dat dit niet altijd even eenvoudig is. Omdat een financieel directeur bijvoorbeeld onvoldoende kennis heeft van marketing. Of omgekeerd." Ook daar wordt door de trainers op ingespeeld. "Er is altijd ruimte om aanpassingen door te voeren," legt Nico uit. "Als blijkt dat de kennis van bijvoorbeeld financieel management tekort schiet, dan kunnen we een extra workshop inlassen. De simulatie zelf dient als kapstok. Tijdens de sessies kunnen we, indien nodig, bijsturen."

Tailormade

Niet het volledige verloop ligt dus op voorhand vast. Nico: "Dat is mede afhankelijk van de wensen van de klant. De simulatie kan zelfs volledig worden toegespitst op de organisatie van de cliënt. Maar het komt ook voor dat een bedrijf wil dat er extra aandacht uitgaat naar teambuilding, bijvoorbeeld omdat zij te maken heeft met jonge academici die op het punt staan belangrijke posities in te gaan nemen. In een dergelijk geval kunnen specifieke onderdelen worden toegevoegd waardoor juist dat aspect extra wordt belicht."

Internationaal en eventueel volledig virtueel

Het succes van deze werkvorm is inmiddels bewezen. Ruim 75.000 mensen volgden al een simulatie van MCC. Maar de ontwikkelingen gaan door. Nico: "De laatste jaren zijn wij meer internationaal gaan opereren. De simulatie kan in het Engels of Frans worden verzorgd en zelfs via internet worden gespeeld, waarbij deelnemers uit verschillende landen hun management beslissingen online kunnen doorgeven. Om te zorgen dat er altijd sprake is van voldoende interactie, feedback en persoonlijk contact organiseren we dan 'live dagen' waarbij de trainer naar het buitenland reist om daar vragen te beantwoorden en om deelnemers de kans te geven ideeën uit te wisselen."

Intensief en herkenbaar

"Niets is zo herkenbaar als een simulatie," weet Nico, "want je komt in aanraking met precies die aspecten die in de praktijk spelen. Een simulatie is bovendien een bijzonder intensieve belevenis." Een voorbeeld: "Sommige deelnemers offeren letterlijk hun nachtrust op en komen 's ochtends met volledig uitgewerkte strategische plannen op de proppen. Anderen discussiëren uren door aan de bar over de te volgen strategie. Want ook dat is uniek aan een managementsimulatie: de betrokkenheid van de deelnemers is enorm groot. Omdat je het echt samen moet doen."

Boeiende werkvorm

Een simulatie van MCC is dus een flexibele en boeiende methode om jezelf, je collega's en bedrijfsmatige processen te leren doorgronden. Je kennis én je vaardigheden nemen snel toe. Nico vertelt: "Je zult leren onderhandelen en een bredere visie op de markt ontwikkelen. Eigenlijk komt tijdens een simulatie alles wat je eerder al leerde, door het volgen van interne opleidingen en trainingen, samen." Saai is het nooit. Nico: "Het is wel eens gebeurd dat mensen in eerste instantie ongemotiveerd binnenkwamen, onder het mom van 'hier heb ik eigenlijk geen tijd voor'. Maar toen ze weggingen waren ze letterlijk laaiend enthousiast."

« terug

Over MCC