T: 020 - 428 20 48info@mcc.nl

Over MCC - MCC in het nieuws

REAAL Marketing Game

September 2004

MCC heeft een managementsimulatie ontwikkeld in opdracht van REAAL die is ingezet tijdens het Marketing Evenement van deze verzekeraar. Voor dit evenement, dat heeft plaatsgevonden op 15 september jongstleden in de Amsterdamse Westergasfabriek, nodigde REAAL 200 intermediairs uit om op actieve wijze mee te denken over de juiste marketingstrategie voor tussenpersonen in de verzekeringsmarkt.

De intermediairs namen samen met 100 accountmanagers van REAAL in 50 teams deel aan de REAAL Marketing Game. Deze bestond uit een simulatie met drie verschillende ronden, waarbij er in elke ronde een aantal bewuste keuzes moest worden gemaakt met als doel de waarde van de portefeuille zoveel mogelijk te laten stijgen.

Na stevige discussies over de uit te voeren strategie stuurde ieder team de beslissingen via een intranet applicatie naar de spelleiding, die deze hierop real-time doorrekende. Op de online teruggekoppelde resultaten werd vervolgens plenaire feed-back gegeven onder leiding van marketing expert Ruud Verduin. Hierna konden de teams onder aanzienlijke tijdsdruk weer aan de slag met de volgende opgave.

Aan het eind van de middag werd tijdens de afsluitende borrel het winnende team bekend gemaakt. De deelnemers van het winnende team ontvingen elk een waardecheque, waarmee men marketingondersteuning kan inkopen. Dus op die wijze kan men datgene dat tijdens de REAAL Marketing Game is ervaren, in de nabije toekomst in praktijk brengen.

De opbrengst voor REAAL is dat zij zich in een inspirerende omgeving als innovatief en betrokken verzekeraar naar de intermediairs heeft geprofileerd.

De conclusie mag zijn dat de technologie die de invoer en snelle verwerking van een groot aantal gegevens mogelijk maakt een groot succes is gebleken. Hebt u interesse in een soortgelijk traject, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden.

« terug

Over MCC